GPP Petrești are 3 grupe de preșcolari cu un efectiv total de 71 copii, grupați astfel:
  • Grupa mica GPP - ed. Groza A.-S. - ed. Trifan V.-S. - 20 copii;
  • Grupa mijlocie GPP - ed. Orășan A. - ed. Ștefan C.-I. - 21 copii;
  • Grupa mare GPP - ed. Stancu E. - ed. Cetină E. - 30 copii;