A. ACTIVITĂȚI INSTRUCTIV-EDUCATIVE LA:
- Limbă și comunicare
- Matematică și științe
- Om și societate
- Arte, tehnologii, ed. fizică și sport

B. ACTIVITĂȚI OPȚIONALE
- ”Hazarde naturale și antropice”
- ”Lectură și abilități de viață”
- ”Sanitarii pricepuți”
- ”Curiozități în lumea naturii”
- ”Matematică între științe și cunoaștere”
- ”Matematică distractivă”

C. ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ȘI EXTRACURRICULARE
- Cerc de pictură pe sticlă
- Activități recreativ-distractive
- Școala de vară
- Ziua educației
- Spune NU violenței
- ABC-ul emoțiilor
- TEDDY – Școala siguranței
- Dor de mărțișor
- Excursii, vizite de studiu

D. ACTIVITĂȚI DE APROFUNDARE A MATERIEI PENTRU ELEVII CU PERFORMANȚE LA ÎNVĂȚĂTURĂ

E. ACTIVITĂȚI DE REMEDIALE ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII REZULTATELOR ELEVILOR