A. ACTIVITĂȚI INSTRUCTIV-EDUCATIVE LA:
- Limbă și comunicare
- Matematică și științe
- Om și societate
- Arte, tehnologii, ed. fizică și sport

B. ACTIVITĂȚI OPȚIONALE
- ”Numerus în Țara Cunoașterii”
- ”Trăistuța cu povești”
- ”Ne jucăm, colorăm, matematica învățăm”
- ”Joc sportiv handbal”
- ”Caligrafie”
- ”Curiozități în lumea naturii”
- ”Successful communications”
- ”Tehnici de redactare a eseului”
- ”Educație pentru sănătate”
- ”Să învățăm să jucăm tenis de câmp”
- ”Matematică distractivă”
- ”Sinteze matematice”

C. ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ȘI EXTRACURRICULARE
- Fanfara copiilor din Petrești
- Cerc de pictură pe sticlă
- Activități recreativ-distractive
- Școala de vară – Tabără școlară - reluarea unei tradiții
- Dansuri populare ”Mugurii Petreștiului”

D. ACTIVITĂȚI DE APROFUNDARE A MATERIEI PENTRU ELEVII CU PERFORMANȚE LA ÎNVĂȚĂTURĂ

E. ACTIVITĂȚI DE REMEDIALE ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII REZULTATELOR ELEVILOR