Dacă la începuturile existenţei şi funcţionării sale, şcoala a început cu 1-3 cadre didactice, astăzi şcoala are o secţii cu predare în limba română, cu un efectiv de 7 grupe preşcolari şi 17 clase de elevi (10 cls. CP-IV şi 7 cls. V-VIII).

  Personalul angajat al şcolii este următorul:
 • CORPUL PROFESORAL
 • GRADE DIDACTICE
   Gradul I - 21:
   • 10 profesori
   • 5 învăţători
   • 6 educatoare
   Gradul II - 7:
   • 3 profesori
   • 3 învăţători
   • 1 educatoare
   Definitivat - 8:
   • 3 profesori
   • 2 învăţători
   • 3 educatoare
   Debutanţi - 3:
   • 3 profesori
   • 0 învăţători
   • 0 educatoare
 • Personal didactic auxiliar 5 din care:
  • 1 contabil şef
  • 1 secretar şef
  • 1 analist programator
  • 1 bibliotecar
  • 1 administrator patrimoniu
 • Personal nedidactic: 10 persoane din care:
  • 1 muncitor întreţinere
  • 3 îngrijitoare şcoală + 3 îngrijitoare GPP + 1 îngrijitoare GPN
  • 1 şofer
  • 1 bucătar la GPP