Dacă la începuturile existenţei şi funcţionării sale, şcoala a început cu 1-3 cadre didactice, astăzi şcoala are o secţii cu predare în limba română, cu un efectiv de 7 grupe preşcolari şi 17 clase de elevi (10 cls. CP-IV şi 7 cls. V-VIII).

  Personalul angajat al Şcolii este următorul:
 • CORPUL PROFESORAL
 • GRADE DIDACTICE
   Gradul I:
   • 12 profesori
   • 5 învăţători
   • 3 educatoare
   Gradul II:
   • 3 profesori
   • 3 învăţători
   • 4 educatoare
   Definitivat:
   • 5 profesori
   • 2 învăţători
   • 3 educatoare
   Debutanţi:
   • 1 profesori
   • 0 învăţători
   • 1 educatoare
 • Personal didactic auxiliar 4 din care:
  • 1 contabil şef
  • 1 secretar şef
  • 1 analist programator
  • 1 bibliotecar
 • Personal nedidactic: 8 persoane din care:
  • 1 muncitor întreţinere
  • 2 îngrijitoare şcoală + 2 îngrijitoare GPP + 1 îngrijitoare GPN
  • 1 şofer
  • 1 bucătar la GPP