Sub presiunea evenimentelor din 1848, comuna Petreşti, deşi în conducere erau saşi – asigură o casă pentru şcoală cu limba de predare română contribuind şi la plata salariului învăţătorului. În 1910 pe locul vechii şcoli s-a clădit un local nou, Strada Morii, care deşi se încadra în prevederile Decretului 76/1948, referitor la naţionalizarea localurilor destinate învăţământului a rămas în proprietatea Parohiei Petreşti.

       Primul şi vechiul local era necorespunzător, cu o singură încăpere. Datorită creşterii numărului copiilor care au frecventat şcoala în perioada interbelică s-a construit un local nou, corespunzător, (Strada 23 August, Nr. 357) în care predomină şi azi şcoala generală. Noul local început în 1910, terminat în 1911 a fost dat în funcţiune la 8 septembrie, cheltuielile fiind suportate de 120 familii româneşti, şcoala funcţionând cu un singur învăţător până în 1921-1924 când s-au înfiinţat alte două posturi. Cu trecerea timpului s-a simţit nevoia unui local încăpător, prin strângerea fondurilor necesare, în 1934-1935 s-a reuşit construirea localului actual, Strada M. Viteazul, Nr. 3, Petreşti.

      Tabla memorială din şcoală poartă următoarea înscripţie:


PROMEMORIA
ZIDITU-SA ŞCOALA PRIMARĂ ROMÂNĂ ÎN ANII 1934-1935 DE COMITETUL ŞCOLAR DE CONSTRUCŢIE PRIN STRĂDANIA PR. CĂRPINIŞANUL N. IOAN PREŞEDINTE VULCU OCTAVIAN ÎNV. DIR. ŞCOL. FULEA NICOLAE NOTAR COM. ŞI RAŢIU NICOLAE ÎNV. ŞI-AU DAT OBOLUL LOR PRIMĂRIA COMUNEI,
PREFECTURA JUDEŢULUI, INSPECTORATUL ŞCOLAR JUD. ŞI ÎNTREG POPORUL. JERTFA FIECĂRUIA RĂSPLĂTEŞTE-O DOAMNE!
DIRECŢIUNEA 1947

       Pe parcursul existenţei sale, localul şcolii a suferit transformări şi îmbunătăţiri, amenajări, reparaţii cu fonduri realizate din contribuţia bănească a cetăţenilor şi munca patriotică, toate acestea realizându-se în perioada 1959-1970, când s-au primit şi fonduri de la statul centralizat, (Minister, Inspectoratul Şcolar), astfel:

  • 1959- construirea unui gard din beton şi grilaj
  • 1961- sala de festivităţi este despărţită şi se obţin două săli de clasă
  • 1964- supraetajarea localului, se amenajează laboratoare
  • 1970- s-a finisat subsolul localului/ atelier şcolar

        În timpul celui de-al II-lea război mondial şcoala a găzduit o întreprindere de confecţii „APACA” din Bucureşti cu scopuri militare, iar în perioada 1953/1954 a găzduit fosta şcoală profesională a Fabricii de Hârtie, punându-i la dispozitie două săli de clasă pentru învăţământ teoretic. La începuturile existenţei şi funcţionării sale, activitatea a început cu 1-3 cadre didactice, apoi, ușor, ușor, şcoala a funcționat, până în 2016, cu două secţii de predare (română şi germană), cu un efectiv de 692 elevi, 7 grupe preșcolari GPN (4 secția română, 3 secția germană), 3 grupe preșcolari GPP (secția română), 26 clase (14 cls. CP-IV şi 12 cls. V-VIII, câte o clasă pe fiecare nivel fiind cu predare în limba germană), personal angajat 44 persoane, din care 13 învăţători, 24 profesori, 7 personal administrativ. La ora actuală există doar clase cu predare în limba română, 4 grupe de preșcolari la program normal, 3 grupe de preșcolari la program prelungit, 10 clase la învățământ primar și 7 clase la învățământ gimnazial. Ca și efective avem: 67 preșcolari cu 4 educatoare la GPN Petrești, 71 preșcolari cu 6 educatoare la GPP Petrești, 221 elevi cu 10 profesori pentru învățământul primar la ciclul primar, 175 elevi cu 19 profesori la ciclul gimnazial, 5 angajați ca personal didactic auxiliar și 8 angajați ca personal nedidactic.

        În perioada 2008-2010 au fost construite două corpuri de clădire noi la standarde europene, un corp de clădire pentru GPN Petrești și un corp de clădire pentru învățământul primar. De menționat este faptul că toate corpurile de clădire au fost modernizate cu geamuri termopan, instalație de încălzire cu centrală proprie pe gaz, renovări exterioare și interioare, dotări în ceea ce privesc mijloacele de predare (videoproiector, laptop, camere web, retea internet, diverse materiale didactice auxiliare, dotări cabinete, etc.), teren sisntetic, precum și în ceea ce privește securitate elevilor și a personalului angajat(sistem de supraveghere/sistem de alarmare, paznic).

        Actuala conducere are un parteneriat constructiv, eficient, cu Primăria Municipiului Sebeş, (toate cheltuielile financiare sunt suportate din bugetul local), cu Parohia C.A. Petreşti (evanghelică), cu alte confesiuni religioase, firme, instituţii locale.