Sub presiunea evenimentelor din 1848, comuna Petreşti, deşi în conducere erau saşi – asigură o casă pentru şcoală cu limba de predare română contribuind şi la plata salariului învăţătorului. În 1910 pe locul vechii şcoli s-a clădit un local nou, Strada Morii, care deşi se încadra în prevederile Decretului 76/1948, referitor la naţionalizarea localurilor destinate învăţământului a rămas în proprietatea Parohiei Petreşti.

       Primul şi vechiul local era necorespunzător, cu o singură încăpere. Datorită creşterii numărului copiilor care au frecventat şcoala în perioada interbelică s-a construit un local nou, corespunzător, (Strada 23 August, Nr. 357) în care predomină şi azi şcoala generală. Noul local început în 1910, terminat în 1911 a fost dat în funcţiune la 8 septembrie, cheltuielile fiind suportate de 120 familii româneşti, şcoala funcţionând cu un singur învăţător până în 1921-1924 când s-au înfiinţat alte două posturi. Cu trecerea timpului s-a simţit nevoia unui local încăpător, prin strângerea fondurilor necesare, în 1934-1935 s-a reuşit construirea localului actual, Strada M. Viteazul, Nr. 3, Petreşti.

      Tabla memorială din şcoală poartă următoarea înscripţie:


PROMEMORIA
ZIDITU-SA ŞCOALA PRIMARĂ ROMÂNĂ ÎN ANII 1934-1935 DE COMITETUL ŞCOLAR DE CONSTRUCŢIE PRIN STRĂDANIA PR. CĂRPINIŞANUL N. IOAN PREŞEDINTE VULCU OCTAVIAN ÎNV. DIR. ŞCOL. FULEA NICOLAE NOTAR COM. ŞI RAŢIU NICOLAE ÎNV. ŞI-AU DAT OBOLUL LOR PRIMĂRIA COMUNEI,
PREFECTURA JUDEŢULUI, INSPECTORATUL ŞCOLAR JUD. ŞI ÎNTREG POPORUL. JERTFA FIECĂRUIA RĂSPLĂTEŞTE-O DOAMNE!
DIRECŢIUNEA 1947

       Pe parcursul existenţei sale, localul şcolii a suferit transformări şi îmbunătăţiri, amenajări, reparaţii cu fonduri realizate din contribuţia bănească a cetăţenilor şi munca patriotică, toate acestea realizându-se în perioada 1959-1970, când s-au primit şi fonduri de la statul centralizat, (Minister, Inspectoratul Şcolar), astfel:

  • 1959- construirea unui gard din beton şi grilaj
  • 1961- sala de festivităţi este despărţită şi se obţin două săli de clasă
  • 1964- supraetajarea localului, se amenajează laboratoare
  • 1970- s-a finisat subsolul localului/ atelier şcolar

        În timpul celui de-al II-lea război mondial şcoala a găzduit o întreprindere de confecţii „APACA” din Bucureşti cu scopuri militare, iar în perioada 1953/1954 a găzduit fosta şcoală profesională a Fabricii de Hârtie, punându-i la dispozitie două săli de clasă pentru învăţământ teoretic. Dacă la începuturile existenţei şi funcţionării sale, activitatea a început cu 1-3 cadre didactice, astăzi şcoala are două secţii de predare (română şi germană), cu un efectiv de 460 elevi, 26 clase (13 cl I-IV şi 13 cl V-VIII), personal angajat 44 persoane, din care 13 învăţători, 24 profesori, 7 personal administrativ.

        Ultimele îmbunătăţiri ale exteriorului şcolii s-au derulat în perioada 1999-2000, în prezent şcoala are nevoie urgentă de reparaţii şi dotări: acoperiş, instalaţii încălzire, izolaţie termică şi refacere instalaţie electrică.

        Actuala conducere are un parteneriat constructiv, eficient, cu Primăria Municipală Sebeş, (toate cheltuielile financiare sunt suportate din bugetul local), cu Parohia C.A. Petreşti (evanghelică), cu alte confesiuni religioase, firme, instituţii locale.