Școala Gimnazială Petrești oferă posibilitatea înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025 în două clase pregătitoare cu predare în limba română și 44 locuri disponibile.
Număr clase/ locuri alocate pentru clasa pregătitoare, anul școlar 2024-2025 - județul Alba

 • Locurile disponibile după prima etapă aici
 •      Înscrierea elevilor în clasa pregătitoare se face:
         - la secretariatul Școlii Gimnaziale Petrești, Str. Mihai Viteazu, Nr. 3, Loc. Petrești, Jud. Alba, Cod poștal 515850, tel./fax. 0258743112
         - prin e-mail: sc.petrești@yahoo.com
         - prin poșta: Str. Mihai Viteazu, Nr. 3, Loc. Petrești, Jud. Alba, Cod poștal 515850

       Etape înscriere:
       Etapa I:
         - 11 aprilie - 14 mai 2024:
                - completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutorii legali/ reprezentanții legali, online sau la școala de circumscripție;
                - depunerea la unitatea de învățământ, a cererilor de înscriere de către părinți;
                -validarea cererilor de înscriere a copiilor generate de aplicația informatică.
         - 29 mai 2024 – Afișarea candidaților înmatriculați după prima etapă.

       Etapa a II-a:
         - 30 mai 2024 – Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar; Informarea Ministerului Educației de către Comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua. Procedurile vor viza modalități de comunicare și transfer de documente on-line, după caz.
         - 31 mai – 7 iunie 2024 - Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.
         - 10 iunie – 14 iunie 2024 - Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.
         - 21 iunie 2024 - Afișarea listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.


       2 septembrie – 6 septembrie 2024 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la o unitate de învățământ. Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

       Lista copiilor admiși la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2024-2025 - după prima etapă o găsiți aici .
       Numărul de locuri rămase libere la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2024-2025 - după prima etapă o găsiți aici.
      Elevi admisi - în curând
      Locuri libere - 44 locuri.

      Documente necesare:

  • Copie certificat de naștere copil
  • Copii după actele de identitate ale ambilor părinți
  • Copii după certificatul de căsătorie (dacă e cazul)
  • Copie după certificat de deces al unui părinte (dacă e cazul)
  • Copie după sentință de divorț/procură notarială (dacă e cazul)
  • Adeverință medicală pentru înscriere în colectivitate
  • Cererea-tip de înscriere - aici
  • Declarație-tip pe proprie răspundere

      Pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2024, inclusiv:
  • Recomandare pentru preșcolarii care au frecventat grădinița(eliberată de grădinița frecventată). Pentru eliberarea recomandării trebuie completată Anexa 1
  • Evaluare psihosomatică, inclusiv pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au venit din străinătate (eliberată de CJRAE Alba Iulia)

  Alte informații referitoare la evaluarea psihosomatică le găsiți aici.


  Pentru orice alte informatii puteți accesa:
  - site-ul ISJ Alba dând click aici
  - site-ul Ministerului Educatiei Nationale dând click aici


  Actualizat 25.03.2024, ora 13:35