Toate informatiile legate de mobilitatea personalului didactic de predare 2018-2019 le puteti accesa la adresa http://personal.albanet.ro sau accesand link-urile de mai jos:
 • Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2019-2020
 • GRAFICUL desfasurarii etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2019-2020
 • FISA DE EVALUARE a activitatii profesionale, didactice si stiintifice a candidatilor participanti la etapele de mobilitate a personalului didactic 2019-2020
 • PRETRANSFER CONSIMTIT INTRE UNITATILE DE INVATAMANT - sesiunea 2019
  • ADRESA ISJ ALBA NR.213/17.01.2019 Ref. Solutionarea cererilor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant - 2019
  • CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru solutionarea in sedinta publica a cererilor de pretransfer consimtit 2019
  • CEREREA TIP adresata directorului, pentru obtinerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer 2019
  • CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru solutionarea in sedinta publica a cererilor de schimb de post intre titulari 2019
  • MODEL RAPORT al Comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitatii de invatamant - propuneri de acord in vederea pretransferului 2019
  • MODEL ACORD de pretransfer emis de directorul unitatii de invatamant - 2019
  • MODEL INSTIINTARE a ISJ cu privire la acordurile de pretransfer emise de directorul unitatii de invatamant - 2019
  • MACHETA AB_PRETRANSFER-2019.xlsx - situatia acordurilor de pretransfer consimtit emise de unitatea de invatamant primitoare - 2019
 • RESTRANGERI DE ACTIVITATE - 2019/2020
  • ADRESA ISJ ALBA nr. 120/11.01.2019 - referitoare la solutionarea restrangerilor de activitate 2019-2020
  • CERERE TIP - de transfer pentru solutionarea restrangerii, adresata inspectoratului scolar
  • CERERE TIP - pentru obtinerea acordului de transfer consimtit pentru solutionarea restrangerii, adresata directorului
  • APLICATIA ISJ ALBA - RESTRANGERE 2019 - pentru stabilirea listei titularilor care sunt in restrangere de activitate - 2019/2020
  • MODEL RAPORT - al comisiei de mobilitate din unitate referitor la propunerile de eliberare a acordului de transfer consimtit
  • MODEL ACORD de transfer consimtit eliberat de directorul unitatii de invatamant
  • MODEL INSTIINTARE A ISJ Alba - referitoare la emiterea acordurilor de transfer in unitatea de invatamant
  • MODEL ADEVERINTA - emisa de unitatea de invatamant in care titularul are restrangere
 • CONSTITUIREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR - 2019-2020