Originea localităţii Petreşti se pierde în preistorie. La marginea actualei aşezări pe locul numit “Halânga” s-au găsit urmele unor aşezări din paleolitic, iar pe locul numit “Râpa Galbenă” s-au găsit urmele unei civilizaţii neolitice, toate aceste obiecte se găsesc la muzeul din Sebeş şi la muzeul “Văii Sebeşului” amenajat în interiorul curţii Bisericii Ortodoxe Române.

        Petreştiul este amintit documentar prima dată în 1309 (Vila Petri), în secolul XIII au fost aduşi în comună colonişti germani (saşi), iar tot în anul 1317 se pomeneşte în documente, de contele Henning von Petrifălau care a avut un rol important în organizarea saşilor din această comună.

        În ultimele decenii (1980-2006) foarte mulţi etnici germani (saşi) s-au repatriat şi au plecat din localitate, numărul celor rămaşi nu depăşeşte 100, populaţia localităţii este împestriţată.
Localitatea prin imagini