• Numărul de locuri rămase libere după etapa I de înscriere aici

 • Anunt și calendarul REÎNSCRIERII/ÎNSCRIERII în grădinițe pentru anul școlar 2022-2023

   Înscrierea copiilor la grădiniță se face:
  • la sesediul Școlii Gimnaziale Petrești, Str. Mihai Viteazu, Nr. 3, Loc. Petrești, tel. 0258743112
  • prin e-mail: sc.petresti@yahoo.com
  • prin poșta: Str. Mihai Viteazu, Nr. 3, Loc. Petrești, jud. Alba, Cod poștal 515850


   Acte neceasre REÎNSCRIERII/ÎNSCRIERII:
  • Cerere tip
  • Copie xerox de pe certificatul de naștere al copilului
  • Copie xerox de pe actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal
  • Adeverință de angajat, cu venitul lunar, pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit
  • Folie plastic

   La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar 2023-2024, următoarele documente:
  • adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;
  • avizul epidemiologic/dovada de vaccinare, întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

   Calendar REÎNSCRIERII/ÎNSCRIERII:
  • Etapa de reînscriere: 07.06.2023 - 14.06.2023
  • Etapa I de înscriere: colectare cereri de înscriere începând cu data de 15.06.2023-30.06.2023
  • Etapa II de înscriere: colectare cereri de înscriere începând cu data de 03.07.2023-18.07.2023
  • Etapa de ajustări: colectare cereri de înscriere începând cu data de 20.08.2023-30.08.2023

  Actualizat 03.07.2023, ora 10:25