• Anunt și calendarul REÎNSCRIERII/ÎNSCRIERII în grădinițe pentru anul școlar 2024-2025

   Înscrierea copiilor la grădiniță se face:
  • la sesediul Școlii Gimnaziale Petrești, Str. Mihai Viteazu, Nr. 3, Loc. Petrești, tel. 0258743112
  • prin e-mail: sc.petresti@yahoo.com
  • prin poșta: Str. Mihai Viteazu, Nr. 3, Loc. Petrești, jud. Alba, Cod poștal 515850

   Numărul de locuri aprobate pentru anul școlar 2024-2025:
    Grădinița cu Program Normal Petrești
   • Grupa mică - 20 locuri
   • Grupa mijlocie - 26 locuri
   • Grupa mare - 29 locuri

    Grădinița cu Program Prelungit Petrești
   • Grupa mică - 20 locuri
   • Grupa mijlocie - 28 locuri
   • Grupa mare - 20 locuri

   Acte neceasre REÎNSCRIERII/ÎNSCRIERII:
  • Cerere tip
  • Copie xerox de pe certificatul de naștere al copilului
  • Copie xerox de pe actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal
  • Copie xerox act căsătorie / act divorț / act tutore
  • Adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit
  • Folie plastic

   La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar 2024-2025, următoarele documente:
  • adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;
  • avizul epidemiologic/dovada de vaccinare, întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

   Calendar REÎNSCRIERII/ÎNSCRIERII:
  • Etapa de reînscriere: 20.05.2024-24.05.2024
  • Etapa I de înscriere: colectare cereri de înscriere începând cu data de 27.05.2024-31.05.2024
  • Etapa II de înscriere: colectare cereri de înscriere începând cu data de 17.06.2024-21.06.2024
  • Etapa de ajustări: colectare cereri de înscriere începând cu data de 19.08.2024-29.08.2024

  Actualizat 08.05.2024, ora 10:25